Tävlingar på Nybro GK


Vid alla tävlingar gäller EGA-HCP

Startavgifter:  150-250 kr beroende på tävling, se aktuell startavgift på varje enskild tävling.

Tävlingsgreen-fee utöver startavgift: Senior 300kr, Junior 150kr.

Klassindelning kan skilja sig från tävlingar med upp till 54,0 i Hcp.
A = 0 – 11,4
B = 11,5 – 21,4
C = 21,5 – 36,0

Anmälning till tävling
Anmälan till tävling sker via  ”Min golf” på www.golf.se
Viktigt att alla hcp-ronder är registrerade före tävling.
Startlista och resultatlista finns på ”Min golf”

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att ta full anmälningsavgift vid avanmälan efter utförd lottning. Undantagsfall om man sjukdom kan styrkas. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten till ändringar i programmet.

Vänligen avboka din starttid så snart du vet att du inte kan spela, antingen på webben eller på telefon 0480-550 44. Tider som ej avbokats senast 24 timmar innan starttid kan komma att debiteras en “NO show-avgift” * på 150kr/person.  Detta gäller både gäster och medlemmar. Denna “No show-avgift” skänks oavkortat till Juniorkommittén.

Prisutdelning
Pristagare som inte har tillfälle att närvara vid prisutdelning äger rätt att säga  till tävlingsledningen meddela ombud för att hämta pris. I annat fall tillfaller priset till nästa deltagare i resultatlistan. Prisutdelning i dessa tider sker även på parkeringen efter avslutad tävling.

Tisdagar

Tisdagar from 14:e mars till sista september är det damgolf med ett uppehåll under sommaren.
Damerna har företräde vid start förmiddag 09:00-09:30 och 17:00-17:30 eftermiddag.

Onsdagar

GO65, startförbud 08:00-11:00

Torsdagar

Lady60, startförbud 09:00-10:00

Vid frågor kontakta:

Pär Sandgren 076-824 25 34 

Par.Sandgren@nybrogk.se