Verksamhetsplan 2024 Nybro Golfklubb Damkommitté

Syfte

 Vår målsättning är att stimulera och utveckla klubbens damer i golfspelet samt uppmuntra och underlätta för nya damgolfare att delta i aktiviteter inom klubben. Vi vill att alla ska känna sig välkomna oavsett ålder eller spelnivå

Damkommittén ska genomföra aktiviteter enligt klubbens generella riktlinjer med inriktning på att kvinnliga medlemmars intressen tas tillvara på bästa sätt samt kunna erbjuda golfaktiviteter där den sociala aspekten får större plats

Damkommittén ska vara informationskanal internt genom att delta, bevaka, rapportera och uppdatera aktuell information via mejl, Facebook samt i damrummet

Målsättning

Övergripande målsättning

  • Att bibehålla antalet golfspelande damer
  • Att inspirera fler damer att delta på våra tisdags- och torsdagstävlingar
  • Att inspirera fler damer att delta i klubbens tävlingar, seriespel, klubbmästerskap m.m.

Framtida mål

  • Öka antalet golfspelande damer

Planering för 2024

- uppstartsmöte under mars månad för damkommittén

- vårmöte för samtliga golfspelande damer

- höstmöte för damkommittén

- anordna sommar-, höstavslutning för tisdagsgolfen respektive Lady 60

Pågående aktiviteter

Tisdagsgolfen  spelas tisdagar.

Samling kl 08.50 respektive
kl 16.50 för anmälan och lottning av bollar.
Ingen anmälan i GIT. 
Ansvariga är Gunilla Haraldsson och Gitte Algulin.

Lady 60  spelas torsdagar.

Anmälan görs i Min Golf. Starttider meddelas via mejl. Tävlingsresultatet registreras i GIT.
Ansvariga är damkommittén med stöd av klubbens kansli.

Förslag på aktiviteter under 2024

 - Regelkurs med banvandring

- Vara starter vid årets seriespel som spelas på klubben

- Vara våra PRO behjälpliga som fadder vid nya kvinnliga medlemmar


Damkommittén

Anita Råberg
Ordförande
Gunilla Haraldsson
Monica Engström
Gitte Algulin
Eva Bolin Karlsson

Seriespel / Distriktstävling

Eva Bengtsson
Ansvarig Sm.Distrikt tävling
Anna-Karin Ekholm
kontaktperson D50
Gitte Algulin
Kontaktperson D60
Eva Bengtsson
Kontaktperson D70