Rangen stängd pga klippning

Rangen är framöver stängd varje måndag kl. 19:00 - tisdag kl. 08:00 pga klippning. Detta innebär att det inte gått slå några bollar på rangen under denna tiden.
Hoppas ni har överseende med detta!

Publicerat: 2022-04-26 07:42 - Skrivet av David Enarsson